KIIP Sofia-Maria Stefanova: +389 884 705 766
ECCE-Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Earthquakes in Bulgaria


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/bef2021.uceb.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/bef2021.uceb.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/bef2021.uceb.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/bef2021.uceb.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Earthquakes in/near Bulgaria

Карта за райониране на територията на страната в зависимост от референтното максимално ускорение за референтен период на повторяемост от 475 години

Map of the reference peak maximum acceleration for a reference return period TR = 475 years for the territory of Bulgaria


Земетресения с епицентър на територията или в близост до България
Earthquakes that have occurred within the territory of Bulgaria or neighboring countries.

По-долу са изброени някои от най-големите регистрирани земетресения с епицентър в България с магнитуд над 4.0 по скалата на Рихтер.

Some of the strongest recorded earthquakes with epicenters within the Bulgarian territory Bulgaria and Richter magntude MR>4.0 are listed below:


11 януари 1838 г. – Вранча, Румъния
January 11, 1838 – Vrancea, Romania

Земетресението е с магнитуд 7.5 по скалата на Рихтер. То е усетено в цяла Северна България, особено във Видин и Трявна, но най-силно във Велико Търново. Няма точни данни за жертвите и щетите.

This earthquake, MR=7.5, was felt on very large areas, including Northern Bulgaria. Seriously affected were Vidin and Tryavna. Most strongly suffered the town of Veliko Tarnovo. There are not clear records on victims and damages.


30 септември 1858 г. – София
September 30, 1858 – Sofia

Земетресението е с магнитуд 6.6 по Рихтер, хипожентърът му е на дълбочина от 9 км. Близо 80% от сградите в София претърпяват щети. Има данни за 4 жертви.

The hypocenter of this earthquake, MR=6.6, was located at 9km depth. Nearly 80% of the buildings in Sofia were damaged. This quake took 4 victims.


14 октомври 1802 г. – Вранча, Румъния
October 14, 1802 – Vrancea, Romania

Земетресението е с магнитуд 7.9 по скалата на Рихтер и на дълбочина от 150 км. Това е едно от най-силните земетресения в Европа. Усетено е на територия от 2 милиона кв.км., от Източна Европа и Балканите, до Санкт Петербург и Егейско море. Щетите за България са огромни. Градовете Русе, Силистра, Варна и Видин са почти изцяло унищожени. Данни за броя на жертвите няма.
The quake had magnitude MR=7.9 and focal depth of 150 km. This is one of the strongest earthquakes in Europe. The earthquake had a wide range – an area of about 2 million square kilometers. Its effect was felt in Eastern Europe, and in the Balkans, spreading out to St. Petersburg and the Aegean Sea. The damage in Bulgaria was enormous. The cities of Ruse, Silistra, Varna and Vidin were almost completely destroyed. There is no information for how many victims the disaster took.


31 март 1901 г. – Нос Калиакра
March 31, 1901 – Cape Kaliakra

Земетресението е с магнитуд 7.2 и дълбочина 14 км. Това е най-силното познато земетресение в Черно море и причинява цунами с височина 5 метра. До 1905 г. има вторични трусове, които достигат магнитуд 5.5 и 6.0 по Рихтер. Такива явления са рядкост за Черно море. За последните двеста години, в Черно море са се случили 24 цунамита. Това земетресение е усетено освен в цяла България, също така и в Румъния, Сърбия, Турция, Унгария и Украйна. Балчик и много села биват ударени от създалото се цунами, а огромно свлачище помита цялото село Момчил. Има данни за над 1,200 разрушени къщи, 4 жертви и над 50 ранени. Данните може и да са неточни.

The quake had magnitude MR=7.2 and focal depth of 14 km. This is the strongest known earthquake that occurred in the Black Sea. Five meters tsunami, generated by this quake, stroke the cost. This earthquake was felt over large region – it affected the territories of Bulgaria, Romania, Serbia, Turkey, Hungary and Ukraine. Balchik and many villages were hit by the tsunami, and a huge landslide swept the entire village Momchil. Significant damage, including victims and injured were reported. There are reports of more than 1,200 houses destroyed, 4 victims and more than 50 injured. The data may be inaccurate. There was a long aftershocks series of strong quakes MR=5.5-6.0, that lasted till 1905. About 24 tsunamis occurred in the Black Sea within the last 200 years.


10 януари 1908 г. – Горна Оряховица
January 10, 1908 – Gorna Oryahovitsa

Земетресението е с магнитуд 7.0 по скалата на Рихтер. Това е първото земетресение измерено с български сеизмограф, след като такъв бива инсталиран в София през 1905 г. Две други сериозни земетресения се случват в Горна Оряховица през 1909 и 1913 г. 

This earthquake, MR=7.2, has been the first one registered by Bulgarian seismograph that was installed in Sofia in 1905. This quake was followed by two other strong earthquakes in Gorna Oryahovitsa in 1909 and 1913.


⊗ 1 юни 1913 – Горна Оряховица
⊗ June 1, 1913 – Gorna Oryahovitsa

Това земетресение нанесло много сериозни разрушения освен в Горна Оряховица, също и във Велико Търново, Лясковец и Долна Оряховица. Щетите са на стойност над 12 милиона стари български лева, като са разрушени и много ценни храмове в градовете. Няма точни данни за броя на загиналите.

This earthquake caused significant damage in Gorna Oryahovitsa, Veliko Tarnovo, Lyaskovets and Dolna Oryahovitsa. The damage was worth over 12 million BGL (old bulgarian levs at that time). Many worthmuch churches in these cities were destroyed. There are no exact data on the victims.

[Not a valid template]

⊗ 14 април – 25 април 1928 г. – Чирпан и Поповица
⊗ April 14 till April 25, 1928 – Chirpan and Popovitsa

Това всъщност са поредица от сеизмични трусове между 14 и 25 април 1928 г. край Чирпан, Поповица и Гълъбово. Най-силният от трусовете – на 18 април с магнитуд 7,0 по Рихтер – е известен също като Поповишко земетресение или Пловдивско земетресение.
Първият значим трус от серията трусове е регистриран в 11 часа 20 минути преди обяд на 14 април 1928 година с епицентър на около 8 км северозападно от Чирпан и с магнитуд 6,8 по Рихтер. На 18 април в 21 часа и 20 минути вечерта следва нов силен трус с подобен магнитуд (7,0 по Рихтер) и епицентър близо до Поповица, Пловдивско. Хипоцентърът и на двата труса се намира на дълбочина около 15 км. На 25 април 1928 г. в Гълъбово има земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер. По исторически данни, сеизмичната активност в раойна започва на 29 март и е продължила до началото на юни 1928 г.
След първия трус са разрушени почти всички сгради в Чирпан и Борисовград (днешен Първомай). Седем хиляди семейства остават без покрив, деформирани са железопътни линии, изменен е дебитът на кладенците и изворите, за известно време изчезва Меричлерският минерален извор. Вторият силен трус от 18 април, понякога е наричан Пловдивското земетресение от 1928 г. поради големите разрушения причинени от него на града. Една трета от Пловдив е разрушен.
Земетресенията засягат една седма от територията на България с над 400 хиляди души население. Пострадали са над 240 села. Жертвите са 107 души и 500 са ранените. Земетресенията причиняват общо щети на стойност около 3,3 милиарда лева. Над 72 хиляди сгради са засегнати като около 26 хиляди сгради от тях са разрушени. 402 от разрушените сгради са били държавни и общински училища, а 250 – църкви. В събота около обяд (тогава е било Велика Събота), когато става първия трус, много от хората са били извън домовете си, а децата по принцип са били в пролетна ваканция. Тази щастлива случайност спасява стотици човешки живота.

The April 18, 1928, MR=7.0 earthquake, known as Popovishko earthquake or Plovdiv earthquake, is the strongest event within the seismic series, occurred Chirpan, Popovitsa and Galabovo in the period April 14 – 25, 1928.
The first significant quake in the series of quakes was registered at 11:20 a.m. on April 14, 1928, with an epicenter about 8 km northwest of Chirpan and MR=6.8. On April 18, at 9:20 pm, a new strong, MR=7.0, earthquake with an epicenter near Popovitsa occurred in the Plovdiv region. The hypocenter of both quakes is located at a depth of about 15 km. On April 25, 1928, in Galabovo, there was an earthquake with a magnitude MR=5.6. Historical data, indicates that the seismic activity in the area began on March 29 and lasted until the beginning of June 1928.
After the first quake, almost all buildings in Chirpan and Borisovgrad (today’s Parvomay) were destroyed. Seven thousand families lost their homes, railway lines were deformed, the flow of wells and springs was changed, and the Merichler mineral spring disappeared for some time. The second strong earthquake on April 18, sometimes is called the Plovdiv earthquake of 1928 due to the huge damages it caused to the city. One third of Plovdiv was destroyed.
The earthquakes affect one seventh of the territory of Bulgaria with a population of over 400 thousand people. More than 240 villages were affected. These earthquakes took 107 victims and 500 people are injured. The earthquakes caused a total damage of about BGN 3.3 billion. More than 72,000 buildings were affected and about 26,000 of them were destroyed; 402 of the destroyed buildings were state and municipal schools, and 250 – churches. On Saturday around noon (then it was Holy Saturday), when the first quake occurred, many people were out of their homes and the children were generally on spring vacation. This happy coincidence saved hundreds of lives.

[Not a valid template]

17 март 1942 г. – Разград
March 17, 1942 – Razgrad

Земетресението е с магнитуд 5.1 по Рихтер. То разрушава големи части от града, като жертвите стигат до 102.

This earthquake of magnitude MR=5.1 destroyed large parts of the city, bringing the casualties to 102.


3 ноември 1977 г. – Велинград
November 3, 1977 – Velingrad

Въпреки, че земетресението е само 5.5 по Рихтер, ние го включваме в списъка, заради щетите, които оставя след себе си. Близко 800 сгради са разрушени в цялата община.

Although the earthquake is of magnitude MR=5.5 it has significant consequences. Nearly 800 buildings were destroyed throughout the municipality.


⊗ 4 март 1977 г. – Вранча (огнище във Вранча, Румъния, но силно засегнало Свилов и региона около него)
⊗ March 4, 1977 – Vrancea (source in Vrancea, Romania)

Земетресението е с магнитуд 7.2 по скалата на Рихтер и на дълбочина от 94 км. Най-много щети в рамките на България има в Свищов, където няколко жилищни блока са се срутили. Земетресението е усетено в цялата страната, като има данни за леки щети чак в Пловдив. Отново само за България, 120 са жертвите на земетресението, а 165 са ранените.
Това земетресение оказва съществено влияние върху развитието на инженерната сеизмология и сеизмичното инженерство в нашата страна. След него и след направен задълбочен анализ е преоценена сеизмичната опасност върху цялата територия на страната и коренно са променени нормите за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони.

This destructive earthquake had a magnitude MR=7.2 and a focal depth of 94 km. The most damage within Bulgaria was caused in Svishtov, where several residential buildings (apartments blocks) have collapsed. The earthquake was felt throughout the country, with evidence of minor damage only even in Plovdiv. This earthquake took 120 victims and caused 165 injured.
This earthquake has a significant impact on the development of engineering seismology and seismic engineering in our country.This event provoked revision of the seismic hazard assessment and mapping, as well as entire revision of the legislation for earthquake resistant design and construction in Bulgaria.


⊗ 7 декември 1986 г. – Стражица
⊗ December 7, 1986 – Strazhitsa

Земетресението е с магнитуд 7.2 по Рихтер и на дълбочина от 20.5 км. 80% от сградите в Стражица стават необитаеми след земетресението, като 150 са напълно унищожени. Градът по-късно е възстановен. Има 3 жертви и 80 ранени.

The earthquake, MR=7.2 and foca depth of 20.5 km resulted in 150 destroyed and 80% uninhabited buildings in Strazhitsa. Later, the city was rebuilt. There are 3 victims and 80 wounded.

[Not a valid template]

30 май 1990 г. – Вранча, Румъния
May 30, 1990 – Vrancea, Romania

Земетресението е с магнитуд 6.7 по Рихтер и дълбочина 89 км. Има данни за средни щети в Североизточна България и една жертва. Земетресението е последвано от вторичен трус с магнитуд от 6.1 по Рихтер на 31 май.

This strong, MR=6.7 earthquake was an intermediate depth event with a focal depth of 89 km. There are data for moderate degree of damages in Northeastern Bulgaria and one victim. The quake was followed by a magnitude MR=6.1 aftershock on May 31.


27 октомври 2004 г. – Вранча, Румъния
October 27, 2004 – Vrancea, Romania

Земетресението е с магнитуд 6.0 по Рихтер. Усетено е в цялата страна, има данни за щети в Североизточна България.

The quake had a magnitude MR=6.0 on the Richter scale. It was felt throughout the country, there is evidence of some damages in Northeastern Bulgaria.


⊗ 22 май 2012 г. – Перник
⊗ May 22, 2012 – Pernik

Земетресението е с магнитуд 5.6 по скалата на Рихтер и дълбочина от 10 км. Има причинени щети на стойност поне 11 милиона евро, най-вече в Перник и в по-малка степен в София. Има данни за една жертва.След него последваха няколко вторични труса със сила 4,7 по Рихтер, както и няколко с магнитуд 4,5. В продължение на месеци имаше стотици по-слаби вторични земни трусове.

The last local strong shallow earthquake, with magnitude MR=5.6 and focal depth of 10 km caused significant damage. The total calculated damage worth at least 11 milions euro, mostly in Pernik and to a lesser extent in Sofia. There are reports of one casualty. This quake was followed by several aftershocks with a magnitude of MR=4.7 on the Richter scale, as well as several with a magnitude of 4.5. There were hundreds of weaker aftershocks for months.

[Not a valid template]

24 май 2014 г. – Егейско море
May 24, 2014 – Aegean Sea

Земетресението е с магнитуд 6.9 по Рихтер и на дълбочина 6.4 км. Усетено е в цяла Южна България, леки щети има в районите близо до гръцката граница. Няма данни за жертви.

The earthquake had a magnitude MR=6.9 and a focal depth of 6.4 km. It is felt inju7 Southern Bulgaria, there is slight damage in the areas near the Greek border. No casualties were reported.