KIIP Sofia-Maria Stefanova: +389 884 705 766
ECCE-Dimitar Natchev: +389 884 705 755

PRESS RELEASES

Публикации в инженерните камари

SCE Serbian Chamber of Engineers

HKIG Croatian Chamber of Civil Engineers

IZS The Slovenian Chamber of Engineers

TCCE Turkish Chamber of Civil Engineers

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия София-град

Съюз на строителните инженери в България

EUROPEAN COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS

facebook ☼ Строителен Инженер

facebook ☼ Събития

facebook ☼ Building Engineering Forum 2021

citybuild.bg

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Имаше възможност да проследите Международната конференция по сеизмично инженерство, 20 – 21 Октомври 2021, София и в главното фоайе на екрана на мултимедиината колона на Университетът по архитектура, строителство и геодезия – Национален Център по Сеизмично Иженерство с образ и звук.

КИИП РК Пазаджик

Главно фоайе на Министерство на  Регионалното Развитие и Благоустройството

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КАБ)