KIIP Sofia-Maria Stefanova: +389 884 705 766
ECCE-Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Online Registration ☼ Български

online registration

☼ Регистрацията ще бъде отворена на 15 септември 2021.
За участие във форума не се дължи регистрационна такса.

☼ Registration will open on September 15, 2021.
There is no registration fee for participation in the forum.

Моля, определете езика за комуникация.

На този език ще слушате лекциите на конференцията On-line и ще получите персонален линк за участие.
Please select the language of communication.

In this language you will listen to the lectures of the On-line conference and you will receive a personal link to participate.
BG

  Ще участвам:

  *При невъзможност за присъствено превеждане на събитието, Вие ще бъдете уведомени на 04 Октомври 2021 г. и Вашата регистрация ще бъде автоматично прехвърлена за On-line участие.

  • Титла

  • Име*

  • Фамилия*

  Вашата организация

  Град

  Вашият имейл*

  Вашият мобилен телефон**

  * Задължително поле
  ** Полето се попълва ако желаете да получавате съобщения по Vibеr / WhatsApp

  Ще взема участие в следните панели:


  Вие ще получите веднага e-mail, потвърждаващ Вашата регистрация.