KIIP Sofia-Maria Stefanova: +389 884 705 766
ECCE-Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Online Registration

online registration

Регистрацията ще бъде отворена на 30 август 2021.
За участие във форума не се дължи регистрационна такса.